Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav G


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Gapanalyse
I en gapanalyse (ofte skrevet GAP-analyse) ser man på avviket (gapet) mellom den nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen. Det er organisasjonens oppgave å finne konstruktive måter å lukke gapet mellom dagens nivå og foretrukket tilstand.

Gassfelt
Felt som inneholder naturgass, men bare mindre mengder olje. Hovedsakelig lette hydrokarboner.

Gassolje
Olje som brukes til dieselmotorer, varmeanlegg og som råvare i kjemisk industri

Grating
Engelsk begrep som blant annet omfatter rister av stål eller aluminium som brukes som gangveier, trappetrinn og lignende.

Grenbrønn
Brønn med flere sideløp.

Grunne borehull
Hull som bores for å skaffe opplysninger om bergartenes karakteristika og/eller for å utføre geotekniske undersøkelser for plassering av innretninger, og som ikke bores for å påvise eller avgrense en petroleumsforekomst eller for å produsere eller injisere petroleum, vann eller annet medium.

GSm³
Giga standard kubikkmeter = 1 milliard kubikkmeter gass ved 1,01325 bar og 15 °C.