Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav E


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

E-drift
Driftsform der en gjør nytte av de mulighetene ny og forbedret informasjonsteknologi gir gjennom å utnytte tilnærmet sanntidsdata til å fatte bedre og raskere beslutninger.

Etan
Fargeløs gass uten lukt, som blir flytende under trykk eller ved nedkjøling. Etan finnes i naturgass og brukes i petrokjemisk industri.

Eten (etylen)
Mellomprodukt i petrokjemisk industri, avledet av etan.

Ex-utstyr
Elektriske komponenter som på forskjellige måter er konstruert slik at brennbar gass som befinner seg der utstyret er plassert, ikke kan bli antent.

EXWW-prosedyre (Extreme Weather Warning)
Beredskapsprosedyre for værforhold som krever nedbemanning av innretninger som ikke har tilstrekkelig luftgap mellom undersiden av plattform og sjø.