Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav D


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Degradering (av brønnbarrierer)
Forringelse/svekkelse av brønnbarrierer.

Derrick
Se boretårn

Designlevetid
Den tiden en innretning er konstruert for å vare med hensyn til utmatting, korrosjon og lignende.

Diesel
Drivstoff som er raffinert av råolje, kondensat eller gass.

Disponering
Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.

Dobbeljointing
Rørlengdene som brukes ved legging av transportrørledninger til havs er normalt ca 12 meter lange. Ved å sveise sammen to lengder på land, spares en sveis om bord på legge fartøyet. Dette kalles dobbeljointing. I noen tilfelle kan opptil seks rørlengder forhåndssveises på denne måten. Dette krever at rørleggingsfartøyet er dimensjonert for dette.

Driftsfase
Driftsfasen er selve produksjonsperioden, og altså den tiden et felt, en produksjonsinnretning, tilknyttede rørledninger og infrastruktur blir brukt til å produsere olje og gass.

Dykking

  • Metningsdykking
    Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer ham under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkefartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene)

  • Overflateorientert dykking
    Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.

Dynamisk posisjonering (DP)
DP er en metode for å holde skip og halvt nedsenkbare flyttbare innretninger i samme posisjon over havbunnen uten bruk av anker, men ved hjelp av fartøyets egne propeller. Dynamisk Posisjonering krever en egen datamaskin som samler data om bølgenes virkning på skroget, om vind, hvilken retning fartøyet peker i, og nåværende posisjon. Datamaskinen sender så kommandosignaler til fartøyets propeller og ror.