Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav C


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Cantilever
Engelsk for frittbærende utligger. I boresammenheng ofte brukt om en borerigg på en flyttbar boreinnretning som kan skyves inn over en nærliggende bunnfast innretning, slik at bore- og brønnoperasjoner kan gjennomføres fra den faste innretningen uten at denne er utstyrt med egen borerigg.

Catwalk
Området på boredekk der rørene trekkes inn før de løftes horisontalt opp i boretårnet.

CE-merking (Communauté Européenne)
Merking av energibrukende apparater. CE-merking indikerer at et produkt er i overensstemmelse med alle relevante EU-direktiver som var obligatoriske på merketidspunktet og som gjelder for det aktuelle produktet.

Choke valve
Ventil (strupeventil) som minsker/regulerer tilførsel av luft, gass, væske.

CO2
Se karbondioksid.

CO2-avgift
Avgift som betales for brenning av petroleum og utslipp av naturgass på innretninger som nyttes i forbindelse med utvinning eller transport av petroleum, jf. CO2-avgiftsloven.