Gå til hovedinnhold

Olje-ABC


">Norsk oljehistorie
(Lenke til ODs nettsted)
Hvorfor begynte noen å lete etter petroleum på norsk sokkel? Når ble Statoil dannet? Hva er SDØE? Denne versjonen av norsk oljehistorie gir deg svaret på dette - og mer til.

Kart over den norske kontinentalsokkel
Kartet "Den norske kontinentalsokkel 2004" viser blant annet samtlige felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting per 18. juni 2004.

" target=_blank>Geologi for amatører
(Lenke til ODs nettsted)
Her finner du informasjon om geologi som er tilrettelagt for deg som ikke er ferdigutdannet geolog. Inneholder blant annet figur som viser den geologiske tidssøylen og artikler som forklarer hvorfor det er olje og gass på norsk kontinentalsokkel.

" target=_self>Olje-ordliste
Barriere - brønnbane - MTO - verifikasjon. Oljesektoren bruker mange ord og uttrykk som kan virke uforståelige for folk som ikke har en inngående kjennskap til bransjen. Denne olje-ordlisten tar sikte på å forklare mye brukte begreper innen petroleumssektoren på en popularisert måte. Dermed samsvarer ikke forklaringene alltid hundre prosent med definisjoner i regelverket, og er derfor ikke beregnet for myndigheter og petroleumsindustri. Disse henvises i stedet til den elektroniske regelverksamlingen.


Oljedirektoratet oppgir de samlede petroleumsressursene i Sm3 oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). Her er en oversikt over omregningsfaktorer som benyttes ved konvertering til Sm3 o.e.