Gå til hovedinnhold

Om oss

Bilde av personell på vei til helikopter

Rolle og ansvarsområde

Vi er eit sjølvstendig, statleg tilsynsorgan med myndigheitsansvar for sikkerheit, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsverksemda.

I denne seksjonen