Gå til hovedinnhold

West Phoenix har fått samsvarsuttalelse

Den flyttbare boreinnretningen West Phoenix har fått Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse. Innretningen, som opereres av Seadrill, er den første i rekken av splitter nye flyttbare innretninger som er planlagt brukt på norsk sokkel.


SUT-DIPLOM: Seadrill fikk overrakt diplom for West Phoenix under en enkel seremoni i Ptil 13. juni. Fra venstre Ruth Lien, Finn Carlsen og Svein Harald Glette, alle fra Ptil, og Siv June Hellevik og Leif Kvamme fra Seadrill.

Leteaktiviteten både på norsk og andre lands sokler har i flere år vært begrenset av mangel på tilgjengelige rigger. I takt med høy oljepris og stor etterspørsel bygges det derfor en rekke flyttbare boreinnretninger verden over.

I løpet av de neste par årene vil det ifølge prognosene komme syv-åtte nye, flyttbare boreinnretninger i aktivitet bare på norsk sokkel. West Phoenix, som er bygd ved verftet Samsung Shipyard i Sør Korea, er den første i denne rekken.

Aktiv Ptil-oppfølging
I oktober 2007 søkte Seadrill Management AS (Seadrill) om samsvarsuttalelse (SUT) for West Phoenix. SUT er en av forutsetningene for at en flyttbar boreinnretning kan utføre aktiviteter innenfor petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. (lenke til mer informasjon om SUT-ordningen)

- Vi ser veldig positivt på at det blir en modernisering av boreinnretningene som skal operere på norsk sokkel. Samtidig er det viktig at disse innretningene møter kravene til sikkerhet og bidrar til forbedring av sikkerhetsnivået på norsk sokkel. Petroleumstilsynet har derfor vært i tett dialog med boreentreprenører som har vedtatt å bygge nye rigger myntet på norsk sokkel, sier tilsynsdirektør Finn Carlsen.

Etter at vi mottok SUT-søknaden for West Phoenix, ble flere aktiviteter igangsatt som del av saksbehandling.

- Vi har hatt en god dialog med Seadrill i forkant- og i løpet av søkeprosessen. For å øke forståelsen av norsk regelverk og SUT-ordningen hos verftet, arrangerte Seadrill et møte på det koreanske verftet med verftsledelsen, Seadrill og oss til stede. Der fikk vi presentert sentrale prinsipper og krav som gjelder for petroleumsaktivitet på norsk sokkel, sier koordinator for SUT-behandlingen i Ptil, Svein Harald Glette.

- Seadrill har gitt tilbakemelding om at slik informasjon direkte fra Ptil til byggeverkstedet var et nyttig bidrag i deres arbeid med byggingen av West Phoenix, legger han til. 

West PhoenixSUT forplikter
West Phoenix (bildet) har norsk flagg. Sjøfartsdirektoratet har i den forbindelse utstedt maritime sertifikater for innretningen.

- Dette er noe vi har bygget på i vår saksbehandling og som er med å danne grunnlaget for utstedelse av SUT. Helsetilsynet i Rogaland har også bistått Petroleumstilsynet i forbindelse med SUT-behandlingen, sier Glette.

SUT-utstedelsen fra Ptil innebærer at forutsetningene som er lagt til grunn i SUT-arbeidet blir ivaretatt av selskapet og at aktiviteten gjennomføres i henhold til kravene i sokkelregelverket.

Skal bore for Total 
Dypvannsriggen West Phoenix skal operere på en treårskontrakt for Total Norge, med oppstart i tredje kvartal i år i Nordsjøen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Finn Carlsen, tilsynsdirektør
E-post: finn.carlsen@ptil.no