Gå til hovedinnhold

VIDEO: Er trenden snudd?

Ptil-direktør Anne Myhrvold oppsummerte arbeidet med fjorårets hovedtema, Trenden skal snus. Observasjonene spenner fra gode og tillitsvekkende resultater til mer tankevekkende tendenser.


For å få sikkerhetsutviklingen tilbake i rett spor, lanserte Ptil Hovedtemaet Trenden skal snus for 2017. Ambisjonen var å rette oppmerksomhet mot noen bekymringsfulle tendenser og få i gang en næringsdugnad med høyeste prioritet. Les mer om våre erfaringer fra Trenden skal snus.