Gå til hovedinnhold

Verifikasjon i forbindelse med rengjøring av Ekofisk 2/4 Tank

Oljedirektoratet gjennomførte i perioden 20.-21. oktober 2003 et tilsyn hos ConocoPhillips Norge som var rettet mot selskapets styring av forberedelsene til rengjøring av Ekofisk 2/4 Tank (bilde). Verifikasjonen ble gjennomført på Ekofisk.


Bakgrunn for tilsynet

Med ODs brev av 30. september 2003 fikk ConocoPhillips ">samtykke til rengjøring av Ekofisk 2/4 Tank. Vi har avholdt jevnlige statusmøter om denne aktiviteten, hvor selskapet blant annet har redegjort om forberedelser til aktiviteten og tiltak for å sikre personellet mot skadevirkninger under fjerning av hydrogensulfid (H2S).

Formål med tilsynet

Formålet med aktiviteten var å verifisere forberedelsene til rengjøring av Ekofisk 2/4 Tank slik at denne vil foregå på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og i samsvar med regelverkskrav fastsatt i rammeforskriftens § 8 jamfør styringsforskriftens § 3 innen følgende fagområder:

  • tilførsel av brannvann og elektrisk kraft til Ekofisk 2/4-Tank

  • sikring av personellet mot skader fra fallende gjenstander, utilfredsstillende gangveier/rekkverk og virkning fra giftige gasser

  • korrekt plassering, bruk og kontroll av kjemikalier til fjerning av H2S i Tank-celler

  • etablering og kvalitetssikring av beredskapsplan

Resultat av tilsynet

Det er vårt inntrykk at selskapet har lagt avgjørende vekt på å sikre en H2S-fri atmosfære under hele arbeidsperioden og å minimalisere skadelige utslipp til miljøet i alle faser av aktiviteten.

Verifikasjonen har ikke avdekket avvik fra regelverkskrav. Vi har observert enkelte forhold med potensial for forbedringer og har bedt ConocoPhillips om oversendelse av flere vurderinger og tilleggsdokumentasjon.