Gå til hovedinnhold

Vellykket SUT-seminar i Petroleumstilsynet

Ordningen med samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare boreinnretninger fungerer godt, og ordningen er kommet for å bli. Det ble slått fast under SUT-seminaret i Petroleumstilsynet 27. januar.


71 representanter fra næringen, Arbeids- og sosialdepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Helsetilsynet i Rogaland, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Oljedirektoratet samt 34 ansatte i Petroleumstilsynet deltok på seminaret, der hensikten var å medvirke til økt forståelse og kunnskap om SUT-ordningen og informere om utvidelsen av ordningen fra 1. januar 2006.

Om SUT-ordningen
SUT er en uttalelse fra Petroleumstilsynet om at en flyttbar boreinnretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk.
Ordningen for flyttbare boreinnretninger ble satt i verk 1. august 2000, evaluert i 2002 og gjort obligatorisk fra 1. januar 2004.

Fra 1. januar 2006 vil ordningen også gjelde for flyttbare boliginnretninger (floteller), flyttbare innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning (FPDSOer og FPSOer) samt brønnintervensjonsinnretninger.

SUT-seminaret
Direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal, innledet seminaret med en gjennomgang av historiske milepæler i SUT-ordningen.

Norsk Rederiforbund (NR) redegjorde for SUT-håndboken, og Oljeindustriens Landsforening (OLF) presenterte sine "anbefalte retningslinjer for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med SUT".

Ptil, OLF, Odfjell Drilling, Ocean Rig og NOPEF berettet om sine erfaringer med SUT-ordningen. Ptil informerte om den planlagte utvidelsen av SUT-ordningen, før seminaret ble avsluttet med en paneldebatt.

Se lenkeboks for nedlasting av presentasjoner under seminaret, et sammendrag av paneldebatten og sammenlikning av britisk og norsk regelverk.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Kjell-Gunnar Dørum