Gå til hovedinnhold

Varsling tema på Sikkerhetsforums årskonferanse

Kari Breirem opplevde å bli frosset ut og måtte forlate toppstillingen i advokatfirmaet BA-HR da hun varslet om ureglementære forhold internt. Hun mener fortsatt det er iskaldt å være varsler i Norge.


Petroleumstilsynet bringer forhåndomtaler av aktuelle innlegg i forkant av Sikkerhetsforums årskonferanse. Artiklene er  journalistiske produkter. Synspunktene som gjengis vil derfor ikke nødvendigvis samsvare med Petroleumstilsynets oppfatninger, og innholdet er ikke bindende for norske myndigheter generelt, eller for Petroleumstilsynet.

Av Per Lars Tonstad
 
-Vi aner nok bare toppen av et isfjell. Mange tør ikke å si ifra om ulovlig forretningsdrift, de velger heller å slutte i selskapet, sier Breirem.

I dag sitter hun som direktør i Borgarting lagmannsrett, og stiller på Sikkerhetsforums årskonferanse 12. juni for å snakke om varslerens rolle i samfunnslivet. Breirem hadde forventet ros og roser, i det minste å bli tatt på alvor, da hun meldte fra om at avdøde statsråd Tore Tønne hadde mottatt en  sjekk på 1,5 millioner kroner fra Kjell Inge Røkke, gjemt i en faktura fra Aker RGI.

Avsløringen førte til en medieeksplosjon og til slutt med en personlig tragedie. I kulissene sto Kari Breirem nokså forlatt og ensom, men hun visste at hun hadde gjort det eneste riktige.

-Men saken har gitt meg sår som aldri vil bli helt leget. Men jeg kan leve med meg selv nå, det er det viktigste, sier hun. Breirem har også skrevet bok om sine erfaringer.

Leder- og styreansvar
”Whistle blower” dukket opp som et begrep for få år siden. I løpet av kort tid har Norge opplevd flere varslersaker, og det har blitt en diskusjon rundt etikk og moral i arbeidslivet.  Arbeidsmiljøloven har også fått en bestemmelse om beskyttelse av en som sier ifra om lovbrudd og tvilsom virksomhet.

Kari Breirem synes det er vel og bra med anerkjennelse og synliggjøring av varslerens betydning.

-Men all verdens etiske regler og verdiplattformer har liten verdi dersom det ikke blir en intern kultur å godta en varsler. Det må sitte i ryggmargen at en ansatt har rett til, ja plikter å melde fra om det som er galt. Det er et leder- og styreansvar å skape en slik kultur i bedriften, mener Breirem.

Hun tar også til orde for å etablere et offentlig organ som varsleren kan henvende seg til og få støtte fra.

-Når en kommer i en varslersituasjon, trenger en noen å snakke med.  Et offentlig organ med jurist, økonom og psykolog kan være til uvurderlig støtte. En varslersak ender fort som en personalsak. Det er kostbart å bruke rettsapparatet for å få støtte, framholder Breirem.

 Lojalitet mot samvittighet
Og det kan være tungt å stå alene i stormen. En slites mellom taushetsløfte og lojalitet mot samvittighet og erkjennelse av at uregelmessigheter bør bringes opp til overflaten. Presset fra både kolleger og ledelse kan bli stort, nesten umulig å bære.

-Mekanismene er utfrysing og trakassering, du er ikke-eksisterende. Til slutt står du presset i et hjørne og lurer på om det er deg selv det er noe galt med. Nå er varsleren beskyttet gjennom en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven. Men det spørs om det er sterkt nok. Saker kan fort bli redusert til mobbehistorier, og da kommer substansen i varslingen i bakgrunnen. Kanskje burde vi ha fulgt USAs eksempel og beskyttet varslerrollen i selve selskapslovgivningen, sier Kari Breirem.

Hun har ikke grunnlag for å si noe konkret om den etiske standard i petroleumsnæringen.

-Men der det er mye penger involvert, ligger det alltid en risiko for at en kutter noen hjørner.  I oljebransjen er også sikkerhetsfaktoren uhyre viktig. Derfor er det så viktig å gi varsling en anerkjent status, mener hun.

Breirem viser til at i USA blir 43-45 prosent av alle korrupsjonssaker avdekket av varslere, kun 5-10 prosent oppdages av intern eller ekstern revisjon.

-Noen tøyer strikken og vurderer risikoen for å bli oppdaget som liten. Min oppfatning er nok at flere og flere setter oppdagelsesrisikoen foran de lyssky snarveiene. For omdømme er blitt så viktig. Det koster enormt å tape omdømme, sier Kari Breirem.

På Sikkerhetsforums årskonferanse 12. juni kan du høre hele Kari Breirems innlegg om temaet.

Kontaktperson i Sikkerhetsforum:

Angela Ebbesen
E-post: angela.ebbesen@ptil.no