Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg vedrørende innkvartering av personell på Visund

StatoilHydro planlegger å innkvartere flere personer på Visund enn innretningen er utformet for. Petroleumstilsynet (Ptil) har derfor den 4. juni 2008 gitt selskapet et varsel om pålegg.


Vårt varsel om pålegg lyder som følger:

Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 17 om innkvartering og innretningsforskriften § 59 om boligkvarter pålegges StatoilHydro å sørge for at innkvarteringssituasjonen på Visund er i overensstemmelse med regelverket.

Frist for å etterkomme pålegget settes til den 6.6.2008.

Vi ber om eventuelle kommentarer til varslet innen den 5.6.2008 kl. 12.00.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064