Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med forankring av Bideford Dolphin

Under vårt tilsyn med forankring av Bideford Dolphin på Fram Øst 30. mai 2007, avdekket vi blant annet at det ble brukt kjetting som var eldre enn fra 1985, og kjetting uten sertifikater. Videre ble det brukt fiberliner som ikke var fullt ut sporbare, og dokumentasjon av utført kalibrering av linestrekkmålinger manglet.


Med dette som bakgrunn har vi gitt Dolphin AS (Dolphin) følgende varsel om pålegg som gjelder både Bideford Dolphin og Borgland Dolphin:

Med hjemmel i rammeforskriften §3, jamfør Sjøfartsdirektoratets ankringsforskrift § 7 punkt 2 og 3, og § 8 punkt 10, pålegges Dolphin å gjennomgå dokumentasjonen på hele det tekniske utstyret i forankringssystemene på Bideford Dolphin og Borgland Dolphin, og avdekke manglene knyttet til utstyr og liner. Dolphin skal videre utarbeide en forpliktende plan for å bringe forankringssystemet i orden. Planen skal også omfatte kompenserende tiltak i perioden fram til de korrigerende tiltakene er gjennomført. Frist for å etterkomme pålegget er satt til 1. juli 2007.

Vi har bedt selskapet om å oversende oss eventuelle kommentarer til varselet innen 12. juni 2007.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064