Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter hendelsen på Gullfaks C 17.12.2004

Under et kranløft på Gullfaks C (bildet) 17.12.2004 fikk en flaggmann styretauet rundt benet. Vedkommende klarte ikke å frigjøre seg, holdt seg fast og ble løftet sju meter opp. Petroleumstilsynet (Ptil) anser Statoils egen gransking av hendelsen som mangelfull. Vi har derfor varslet et pålegg der selskapet blir bedt om å granske den på ny.


Flaggmannen ble ikke fysisk skadet under hendelsen, men både Ptil og Statoil mener at situasjonen under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til en alvorlig ulykke.

Statoil har utført en egen ulykkesgransking. Ptil mener at denne er mangelfull, og at den ikke tilfredsstiller regelverkets krav. Som eksempler på mangler kan nevnes:

  • Grove kollektive prosedyrebrudd er identifisert, men granskingen avdekker ikke årsakene. Foreslåtte tiltak synes basert på et mangelfullt grunnlag.
  • Barrierebrudd som ikke er identifisert. For eksempel at signalgiver ikke stiller seg slik at han kan gi manuelt stoppsignal, og at anhuker stiller seg under hengende last.

Med hjemmel i styringsforskriftens § 19, jamfør rammeforskriftens § 58, vurderer vi å pålegge Statoil å:

a. Granske hendelsen på ny, identifisere tiltak som kan hindre gjentagelse samt å gjennomføre disse.

b. Gjennomgå et representativt utvalg av uønskede hendelser på Gullfaksfeltet for slå fast om prosedyrebrudd generelt, og kollektive prosedyrebrudd spesielt, er et problem i organisasjonen. Dersom gjennomgåelsen finner at brudd på prosedyrer er et problem, skal nødvendige tiltak identifiseres og gjennomføres.

Vi har bedt Statoil om skriftlige kommentarer til varselet om pålegg innen 28.4.2005.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressetalskvinne
Tlf: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no