Gå til hovedinnhold

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel - Fase 2 - 2001

Oljedirektoratet igangsatte et prosjekt for å måle risikonivået på norsk sokkel. Rapporten "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel" ble lagt fram i april 2002.


 

Økningen i risikonivå på norsk sokkel i 1999 og 2000 synes å stoppe opp. Noen indikatorer viser en bedring, mens andre fortsatt ligger på et høyt nivå.

Det mest positive trekket er økt tillit og samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er blant konklusjonene i rapporten "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel", som Oljedirektoratet står bak.

I tillegg til å kartlegge utvikling i risikonivå for storulykker, omfatter årets rapport en spørreskjemaundersøkelse blant de offshoreansatte, samt dybdeintervjuer med flere nøkkelinformanter.

Pressemelding