Gå til hovedinnhold

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel

Fase 5 (2004)


 

Tirsdag 26. april 2005 ble resultater fra fase 5 (2004) av prosjektet Utvikling i risikonivå - norsk sokkel presentert.

For å øke tilgjengeligheten er årets sammendragsrapport publisert i nettvennlig versjon, se lenker til hovedkapitlene i venstre spalte.

Rapporten i pdf:

Trykt publikasjon:
Sammendragsrapporten foreligger også som trykt publikasjon, og kan bestilles ved henvendelse til biblioteket. Publikasjonen er gratis.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no