Gå til hovedinnhold

Utvidet samtykke til bruk av Mærsk Giant for brønnoverhaling

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Pertra AS (Pertra) samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Mærsk Giant for gjennomføring av brønnoverhaling på brønn 15/12-A-5.


Pertra fikk i august 2003 samtykke for bruk av Mærsk Giant for boring av to brønner på Varg.

Samtykket ble utvidet i februar 2004 for boring av to nye brønner.

Videre ble det i juni 2004 gitt en ny utvidelse for boring av en injeksjonsbrønn.

Pertra har oppdaget at nedihullsventilen i brønn 15/12-A-5 på Varg har sviktet. Selskapet vil gjennomføre en overhalingsoperasjon med Mærsk Giant i denne brønnen for å skifte ventilen.

Brønnoverhalingen er beregnet til å ta 2 uker.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss