Gå til hovedinnhold

Utvidet myndighetsansvar for Petroleumstilsynet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fattet vedtak om at midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal fra 1. juni 2008 gjelde for det planlagte reservegasskraftverket på Nyhamna.


Vedtaket medfører at reservekraftverket faller inn under Petroleumstilsynets myndighetsområde.