Gå til hovedinnhold

Utvidelse av samtykke til bruk av Mærsk Giant

Pertra AS har søkt om utvidelse av tidligere gitte samtykker til bruk av den flyttbare boreinnretningen Mærsk Giant på Varg.


Samtykket ble opprinnelig gitt for boring av sidestegsbrønnene 15/12 A6A og A12A og senere utvidet til boring av 15/12 A3 og A9. Disse brønnene har i ettertid endret nummer til henholdsvis A1 og A10.

Denne nye utvidelsen av samtykket ble gitt 28. juni 2004 og gjelder boring av injeksjonsbrønn 15/12 A9.

Lenker:
Utvidelse av opprinnelig samtykke

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss