Gå til hovedinnhold

Utvidelse av samtykke: Boring på Varg

19. januar 2004 søkte Pertra AS om utvidelse av et eksisterende samtykke til boring på Vargfeltet.


I august 2003 fikk Pertra AS Oljedirektoratets med den flyttbare boreinnretningen Mærsk Giant.

Petroleumstilsynet har utvidet dette samtykke til å omfatte to nye brønner.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss