Gå til hovedinnhold

Utvidelse av ordningen med samsvarsuttalelse

Kongen i statsråd fastsatte endringer i rammeforskriften 16. juni 2006. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2006. Endringene gjelder blant annet ordningen med samsvarsuttalelse (SUT).


SUT er en uttalelse fra Petroleumstilsynet om at en flyttbar innretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk.

SUT har siden 1. januar 2004 vært en av forutsetningene for at en flyttbar boreinnretning kunne utføre aktiviteter innenfor petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Etter endringen av rammeforskriften i juni 2006 er SUT blitt obligatorisk for følgende flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister:

  • Boreinnretninger, boliginnretninger, innretninger for produksjon, lagring og avskipning, innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning samt brønnintervensjonsinnretninger som skal utføre petroleumsvirksomhet på sokkelen.

Utvidelsen trer i kraft 1. januar 2007. Flyttbare innretninger som opererer under et samtykke gitt før 1.1.2007 må ha SUT innen 1. januar 2008.

Lenker:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .