Gå til hovedinnhold

Utfordringer for en sokkel i høstefasen

Onsdag 23. oktober åpner Offshore drift og vedlikeholdskonferansen i Grieghallen i Bergen. Oljedirektoratet er også i år en sentral bidragsyter, og stiller blant annet med tre foredragsholdere.


17.10.2002

Årets konferanse er den 18. i rekken, og arrangørene i Norsk Petroleumsforening regner med drøyt 250 deltakere.

Hovedtema i år tar utgangspunkt i at oljeindustrien i Norge etter hvert er blitt en moden industri, der flere av de store feltene er på vei inn i en høstefase. Dette kombinert med et press på kostnadsnivået gir store utfordringer for oljeindustrien og underleverandører, samt til myndighetene.

På konferansens første dag skal oljedirektør Gunnar Berge holde innlegg under tittelen "Gir dagens regelverk de rette rammebetingelser for verdiskapende D&V (drift og vedlikehold).

Der vil han blant annet komme inn på hvordan OD gjennom modernisering av regelverket søker å skape et rammeverk som gir rom for den nyskapning og fleksibilitet som må til for kostnadseffektiv drift. Han vil også gå inn på hvordan riktig satsing på HMS kan bidra til verdiskaping.

På dag to av konferansen skal sjefingeniør Torleif Husebø informere om ett av ODs mest prestisjefylte prosjekter de siste årene – Utvikling av risikonivå på norsk sokkel.

Dette er et pilotprosjekt der Oljedirektoratet i samarbeid med næringen, Sikkerhetsforum og andre fagmiljøer har gjennomført en omfattende kartlegging av risikonivået på norsk sokkel. Gjennom å definere indikatorer som er kritiske for sikkerheten, er det blitt utviklet et sett av måleverktøyer som sier noe om utvikling av risikonivået for hele petroleumssektoren.

Senere samme dag skal sjefingeniør i OD, Hans Spilde, holde foredrag rundt temaet vedlikehold og risiko.

I tilknytning til konferansen blir det også arrangert en utstilling, der blant annet Oljedirektoratet vil være representert med egen stand.

Program (lenke)