Gå til hovedinnhold

Utfordrer industrien til økt innsats for bedre brønnsikkerhet

Petroleumstilsynet utfordrer industrien til å øke innsatsen for å bedre brønnsikkerheten på norsk sokkel. Mer kompetanse og økt åpenhet og vilje til å dele erfaringer med hverandre er nødvendig. Det kom frem på Ptils seminar om brønnsikkerhet 4. mai.


Rundt 150 deltakere fra godt over 50 ulike bedrifter/selskaper fra hele industrikjeden, forskningsmiljøer og norske og utenlandske myndigheter deltok under seminaret i Ptils lokaler.

Målet med seminaret var blant annet å skape økt oppmerksomhet om brønnsikkerhet i alle faser av brønnens levetid, dele erfaringer og bidra til åpenhet om hendelser og årsaker til at disse oppstår.

Utfordringer på norsk sokkel
Prosjektet Utvikling i risikonivå - norsk sokkel (RNNS) viser at risikobidraget fra boring og brønn er redusert i 2005 sammenlignet med 2004.

Fjoråret var også positivt ved at det ikke ble registrert noen uønskede brønnkontrollhendelser i forbindelse med brønner med høyt trykk og høy temperatur (HTHT)

Samtidig viser erfaringene blant annet fra Petroleumstilsynets tilsyn og granskinger at det er mange utfordringer knyttet til brønnsikkerheten.

Blant annet viser resultater av åtte granskinger/tilsyn av brønnhendelser i perioden 2003-2006 mangelfull kompetanse og forståelse på området brønnkonstruksjon (operativ styring, forståelse av brønnproblemer som oppstår, barrieresystemet etc)

Petroleumstilsynet fikk ekstern assistanse til å analysere utvalgte brønnhendelser for å finne eventuelle fellestrekk og bakenforliggende årsaker til at alvorlige brønnhendelser oppstod.

Professor Bernt Aadnøy ved Universitetet i Stavanger har blant annet gått i dybden på fem brønnhendelser, som ble presentert under konferansen. For å bidra til åpenhet og erfaringsoverføring i industrien er disse rapportene publisert samlet på Ptils nettsted.

Petroleumstilsynet har også igangsatt en omfattende undersøkelse vedrørende brønnintegritet på norsk sokkel. Hensikten er å gi både myndighetene og industrien et kunnskapsløft og økt innsats for ivaretakelse av brønnintegritet i alle faser, for å unngå storulykker.
(Les mer om dette prosjektet i presentasjonen til Jan Andreassen, Ptil - se lenkeboks)

Ny kunnskap om brønnlaster
Under seminaret ble også en brønnhendelse som skjedde i 1994 - men som først ble oppdaget i 2005 på Ekofisk 2/4 C-16 gjennomgått. Da Ptil ble varslet om hendelsen i september 2005 iverksatte vi gransking - med SINTEF som konsulent.

Etter intense undersøkelser, tett kommunikasjon mellom faggrupper innen material, risiko, boring og brønn og samarbeidsvilje og åpenhet fra operatørens side ble årsaken til hendelsen avslørt og ny erfaring vunnet knyttet til laster på brønnhodet.
(Les mer om hendelsen i presentasjonen til Morten Perander, Ptil - se lenkeboks)

- Utfordring til næringen: Løp og sjekk egne brønner, var oppfordringen etter presentasjonen.

- Vi er på vei!
Under seminaret kom det frem at industrien har klare utfordringer i forhold til brønnsikkerhet.

  • Kontinuerlig oversikt over brønnenes integritet og barrierer er mangelfullt
  • Komplekse brønner gir komplekse dataprogram og økt kompetansebehov
  • Læring av feil - viktig med økt åpenhet i næringen
  • Behov for flere industri- og arbeidsseminar
  • Myndighetenes samarbeid for harmonisering over landegrensene er viktig
  • Viktighet av planlegging for eventuell nødssituasjon og utblåsning
  • Kompetanse og opplæring - behov for bedring i næringen

- Vi er på vei i forhold til vår visjon om "bare sikre brønner på norsk kontinentalsokkel", men det er fortsatt et stykke igjen til målet, sa fagleder for boring og brønnteknologi i Petroleumstilsynet, Stein-A Tonning i sin oppsummering.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
Pressekontakt
E-post: ole-johan.faret@ptil.no
Tlf: 970 54 064