Gå til hovedinnhold

Usikker statistikk

En rapport fra OGP (International Associaton of Oil & Gas Producers) hevder at det i 2001 var to-tre ganger så mange uønskede hendelser innen petroleumsindustrien i Europa og Nord-Amerika som i Midtøsten, Afrika og Asia/ Australia. Statistikken lyver.


Artikkelen ble publisert i ">Sokkelspeilet nr 4/2002
">Abonner på Sokkelspeilet (gratis)

Det er i rapporten "Safety performance of the global E&P industry - 2001" sikkerhetstallene legges fram. Norske OLF (Oljeindustriens Landsforening) er blant medlemmene i paraplyorganisasjonen OGP.

Spørsmålet er om sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten virkelig er bedre i Midtøsten og Afrika enn i Europa og Nord-Amerika, slik OGP indikerer i sin oppsummering av 2001.

- Det vet vi ikke, understreker direktør for Oppfølging i OD, Magne Ognedal. - Denne og liknende rapporter baserer seg på ikke-sammenlignbart materiale. Dermed tegner rapportene heller ikke et korrekt bilde av sikkerhetsnivået rundt om i verden, sier han.

Dødsulykker
Statistikken lages ved at selskaper som er medlem av OGP, rapporterer om uønskede hendelser. Siden mange aktører innen petroleumsvirksomheten ikke er OGP-medlemmer, samtidig som rapporteringsplikten er frivillig og kriteriene for hva som skal rapporteres varierer fra land til land, blir datagrunnlaget ufullstendig.

- Vi er for eksempel kjent med at OGP-rapporten ikke fanget opp fem dødsulykker i Mexico-golfen i 2001. Dette viser at både denne og lignende rapporter ikke kan legges til grunn når sikkerhetsnivået i verdens petroleumsland skal beskrives, påpeker Ognedal.

- Argumenter som at sikkerhetstilstanden er bedre i Vest-Afrika enn i Europa, kan støttes i rapporter som den fra OGP. Slike statistikker kan også uriktig bli brukt som argument for at nye, moderne regler ikke har bidratt til å gjøre offshore-virksomheten sikrere her hjemme, sier han.
Det hadde vært ønskelig å få reell statistikk der man kan sammenligne sikkerhetsnivået mellom land og regioner, men all erfaring viser at det er vanskelig å lage like kjøreregler for rapportering.

- OD har i fire-fem år samarbeidet med britiske myndigheter for å komme fram til felles kriterier, slik at vi kan sammenligne skadestatistikkene mellom Storbritannia og Norge. Først nå begynner vi å nærme oss målet. Dette illustrerer hvor komplisert det er å finne et reelt sammenligningsgrunnlag, sier Ognedal.

- Uinteressant
Selv om OGP omtales som oppstrømsindustriens talerør, ser også OLF klare svakheter ved rapporten.

- Jeg er alltid skeptisk til denne type oppstillinger, siden vi vet at rapporteringsgrunnlaget fra de ulike landene er så forskjellige. Man sammenligner ikke epler og epler her, påpeker Per Otto Selnes, viseadministrerende direktør i OLF.

Han viser til at det gjennom hele oljehistorien har vært jobbet med å få ensartede kriterier for hva som skal rapporteres - uten at man så langt er kommet i mål. Selv om Selnes påpeker svakheter knyttet til denne type sammenstillinger, understreker han at arbeidet med å finne felles kriterier for rapportering, er viktig.

- Derfor håper OLF at arbeidet som OGP gjør, kan bidra til å forbedre industriens rapportering knyttet til helse miljø og sikkerhet.