Gå til hovedinnhold

Unikt samarbeid mellom Ptil og UiS

Petroleumstilsynet har inngått et samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) for å heve realkompetanse til formalkompetanse innen områder som er viktig for vår etat. En viktig milepæl er nådd ved at tre Ptil-ansatte har fått godkjent studiepoeng etter å ha gjennomført kurs i gransking.


Gransking er første del av en samling eksamensrettede kurs som Ptil ønsker å tilby våre medarbeidere (og samarbeidende etater) sammen med UiS.

Mål: Mastergrad
- Vi har målsetting om å kjøre risikostyring, tilsyn og rammesetting (HMS-regulering) over samme lest. Til sammen vil dette, med noe påbygning, kunne føre fram til en Mastergrad innenfor de fagfeltene som utgjør kjernen av vår egen hverdag, sier Øyvind Tuntland, fagdirektør i Petroleumstilsynet.

For Ptil har det vært viktig å formalisere realkompetansen som finnes i etaten.

- Samtidig skaper vi en læringsarena mellom UiS og Ptil som bidrar til å vedlikeholde, oppdatere og fornye Ptil-medarbeidernes kunnskap og kompetansebakgrunn innenfor definerte kjerneområder hvor Ptil skal ha spisskompetanse, understreker fagdirektøren.

I tillegg til å formalisere eksisterende kunnskaper og erfaring i organisasjonen, bidrar UiS-samarbeidet til å skape felles standard og kvalitetsnivå for medarbeidere med ulik utdanning og bakgrunn.

Gransking i tre moduler
Det eksamensrettede granskingskurset som Ptil har utviklet i samarbeid med Universitetet i Stavanger består nå av tre moduler; en kurssamling, et gruppearbeid hvor man i tillegg må gjennom ca 500 sider med fagstoff og en muntlig eksamen hvor man må demonstrere granskingskunnskaper og forsvare oppgaven. Karakter i granskingsfaget gis på bakgrunn av bedømming av innlevert gruppeoppgave og muntlig eksamen.

Den 19. juni var de første av Ptils UiS-utdannede granskere oppe til eksamen og gikk lykkelig ut fra UiS med karakteren "B". Et meget godt resultat for dem, men kanskje et enda større resultat for Ptil som etat.

- For det første har vi fått en aksept av prinsippet om at realkompetanse med en viss akademisk påbygning kan konverteres til formalkompetanse, dvs. studiepoeng. For det andre har vi et verktøy som kan sikre at våre medarbeidere blir blant de beste i næringen til å gjennomføre granskinger og for det tredje er vi nå i førersetet blant andre HMS-etater innen opplæring på gransking, sier Tuntland.

Det siste har resultert i at stadig flere samarbeidende etater har bedt om opplysning om våre kurs og ønsker deltakelse.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: