Gå til hovedinnhold

UiS-samarbeid: Master på erfaring

Samarbeidet mellom Ptil og Universitetet i Stavanger (UiS) tok i 2009 et viktig skritt videre ved opprettelse av et erfaringsbasert masterprogram i risikostyring og sikkerhetsledelse.


Ptil har i flere år samarbeidet med UiS for å formalisere realkompetansen i Ptils organisasjon innenfor kjerneområdene. Samarbeidet ble etablert i 2005, og har siden ført til opprettelsen av studiemoduler innenfor  granskingsmetodikk, revisjonsmetodikk, risikostyring og risikoanalyser samt human factors/MTO.

Over 70 ansatte i Ptil har deltatt på ett eller flere av disse studiene. Når UiS vedtok å etablere et såkalt erfaringsbasert  Masterprogram i risikostyring og sikkerhetsledelse, var det et konkret resultat av samarbeidet med Ptil.

Studiet, som bygger direkte på kjerneområdene i Ptil, har tilknytning til de sikkerhetsfaglige miljøene på Det  samfunnsvitenskaplige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Det koordineres av fagmiljøet ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS).

Masterprogrammet har et omfang på 90 studiepoeng og gir graden Master i risikostyring og sikkerhetsledelse.