Gå til hovedinnhold

Tungvekter fra landindustrien med helhetlig HMS-grep

De største utfordringene for vår del av industrien er de samme i dag som for tjue år siden; støv/støyplager og varmestress, nattarbeid og asosiale skiftordninger, sier Jon Arne MO, leder for HMS og kompetanse i IE og nytt medlem av Sikkerhetsforum.


Lenker:

Gått gradene
Jon Arne Mo begynte som lokal tillitsvalgt ved Hydro sitt gigantiske aluminiumsverk på Sunndalsøra på 80-tallet og har gått gradene til dagens posisjon som leder for avdelingen for HMS og kompetanse i Industri og Energi (IE).

Han har vært både nestleder og leder i fagforeningen ved aluminiumsverket i flere år før han ble konserntillitsvalgt i Hydro-konsernet ved inngangen til 2000. I Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund var han forbundssekretær med bransjeansvaret for fiskefór og fiskemel og med delansvar for aluminium og plast.

Jon Arne Mol, IndustriEnergi
- For å videreutvikle denne industrien er det
helt avgjørende at vi får til nytenking gjennom
partssamarbeid og ikke minst forskning og
utvikling.
- Der hadde vi et totalt ansvar for de bransjene vi hadde, alt fra tariff til HMS. Jeg tok deretter over ansvaret i forbundet for å følge opp Aluminiumsindustriens Miljøsekretariat, som er et fellesprosjekt for alle Aluminiumsfabrikkene i Norden for å bedre HMS.

Etter sammenslåingen til Industri Energi fikk han hovedansvaret for å følge opp HMS-arbeidet i det nye forbundet. Dette er også bakgrunnen for at han gikk inn i Sikkerhetsforum høsten 2006.

- Etter ett år i Sikkerhetsforum er jeg enda en fersking når det gjelder offshoredelen, men med en erfaren nettverksbygger som Ketil (Karlsen) som medspiller, så føler jeg likevel at IE er godt rusta til å ta strategiske debatter rundt HMS for alle dem som jobber i industrien - enten det er på land eller sokkelen, føyer han til.

Skiftarbeid, HMS, verdiskaping og omdømme
- Debattene i Sikkerhetsforum rundt arbeidstid, kjemisk helserisiko og arbeidsbetingelsene for "nomadene" er saker som hele tida drøftes i den delen av industrien hvor jeg kommer fra.

- Ptil sin fortolkning av regelverket rundt nattarbeid er spesielt viktig fordi problemstillinger rundt nattarbeid er uløselig knytta til helse og velferd. Jeg tenker her spesielt på samsovingsproblematikken offshore og asosiale skift- og turnusordninger i hele industrien. Dette er forhold som vi også drøfter på bred basis i egne rekker, og vi skal en av de nærmeste dagene arrangere en større skiftarbeiderkonferanse hvor alle sider ved skift- og turnusarbeid blir belyst. Vi er tross alt det største skiftarbeiderforbundet i LO.

- Nettopp i disse tider er det uhyre viktig at tilsynet framstår med autoritet og troverdighet. Vi ser nå en ny type lederkultur i industrien hvor opsjoner og høye lønninger synes å være en større drivkraft enn å få til bærekraftige virksomheter basert på et omforent verdigrunnlag, sier han og føyer til:

- Dette tærer på lojaliteten hos de ansatt og industriens omdømme i offentligheten.

Lederlønninger og lederutfordringer
- Argumentasjonen rundt betydningen av lederlønninger virker demotiverende og usolidariske - og gjør noe med hele samfunnet og tankegangen. Et belønningssystem må gjelde for alle - ingen skaper resultater alene. Det er fellesskapet som skaper verdier. Det vi trenger er nytenking gjennom engasjement og vilje til debatt, noe som er vanskelig når styrevervene deles mellom venner og bekjente i "gutteklubben grei" og alle tenker likeens, slår Jon Arne Mo fast.

- For å videreutvikle denne industrien er det helt avgjørende at vi får til nytenking gjennom partssamarbeid og ikke minst forskning og utvikling. Jeg er spesielt glad for at Ptil og Sikkerhetsforum har tatt skikkelig tak i kjemisk helserisiko - et område hvor vi virkelig trenger mer kunnskap både om stoffer som er i bruk og hva ansatte utsettes for i sitt arbeidsmiljø. Det å ha oppmerksomheten mot langtidsvirkninger og samtidig jobbe etter føre-var-prinsippene er helt avgjørende, sier IE sin HMS-leder.

Om bakgrunn som former
- Litt om deg sjøl. Hva har bakgrunnen din fra en virksomhet med årelange industritradisjoner plassert i et fantastisk naturlandskap betydd for deg?

- Jeg er oppvokst på Sunndalsøra, begge foreldrene mine jobba på aluminiumsverket og det ble en selvfølgelig arbeidsplass for både meg og mine to sønner. Det har vært naturlig å engasjere meg i tillitsmannsarbeid, som har gitt muligheter for innflytelse og påvirkning. Kall det gjerne makt, men like mye muligheter for å kjempe for saker som engasjerer flere enn meg sjøl.

- Det er klart det har blitt mye reising og tid hjemmefra, men jeg reiser hjem til kona, som er lærer, hver helg så sant jeg kan. Vi har vært gift i 26 år og jeg tror faktisk at den måten vi har innretta livet og arbeidet vårt har bidratt til dette. Sunndalsøra er omkranset av en utrolig flott natur med alle muligheter året rundt og vi bruker derfor mye fritid på familiehytta på fjellet, som jeg eier sammen med søsteren min. Det gir perspektiv og overskudd, avslutter han med et smil.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no