Gå til hovedinnhold

Tolking ? SUT og søknader om unntak ? operatør eller entreprenør?

Tolking 16.2 2005: SUT og søknader om unntak - operatør eller entreprenør?


Tolkinga har tilknyting til:

Tolkingar av HMS-regelverket finn du som lenkjer under dei aktuelle paragrafane i forskriftene på regelverkssida, men også samla i mappa "fortolkninger" på den sida.

Ved spørsmål om tolkingar av og informasjon om regelverket, send e-post til postboks@ptil.no.

Kontaktperson
Hans Spilde
E-post: hans.spilde@ptil.no
Telefon: 51 87 61 24

Me tilbyr abonnement på regelverkstolkingar, nyhende og resultat av tilsynet me fører (lenkje).