Gå til hovedinnhold

Tolking: Rammeforskrifta § 53 (Etablering og opphør av sikkerhetssone for ulike typer flyttbare innretninger)


Tolkingar av HMS-regelverket finn du som lenkjer under dei aktuelle paragrafane i forskriftene på regelverkssida, men også samla i mappa "fortolkninger" på den sida.

Ved spørsmål om tolkingar av og informasjon om regelverket, send e-post til postboks@ptil.no.

Me tilbyr abonnement på regelverkstolkingar, nyhende og resultat av tilsynet me fører.