Gå til hovedinnhold

Tolking ? Rammeforskrifta § 53: Arbeidsfrie perioder og fritid

Rammeforskrifta § 53: Arbeidsfrie perioder og fritid Tolking 11.2 2005: Utkalling i friperioden - for lite hviletid?


Tolkingar av HMS-regelverket finn du som lenkjer under dei aktuelle paragrafane i forskriftene på regelverkssida, men også samla i mappa "fortolkninger" på den sida.

Ved spørsmål om tolkingar av og informasjon om regelverket, send e-post til postboks@ptil.no.

Kontaktperson
Hans Spilde
E-post: hans.spilde@ptil.no
Telefon: 51 87 61 24

  • Me tilbyr abonnement på regelverkstolkingar, nyhende og resultat av tilsynet me fører (lenkje).