Gå til hovedinnhold

Tolking - Rammeforskrifta § 52: Oppholdsperioder

Rammeforskrifta § 52: Oppholdsperioder Tolking 22.2.2005: Forlengelse av oppholdsperioden ved tåke o.l. - meldeplikt?


Tolkingar av HMS-regelverket finn du som lenkjer under dei aktuelle paragrafane i forskriftene på regelverkssida, men også samla i mappa "fortolkninger" på den sida.

Ved spørsmål om tolkingar av og informasjon om regelverket, send e-post til postboks@ptil.no.

Kontaktperson
Hans Spilde
E-post:
hans.spilde@ptil.no
Telefon: 51 87 61 24

  • Me tilbyr abonnement på regelverkstolkingar, nyhende og resultat av tilsynet me fører (lenkje).