Gå til hovedinnhold

Tolking: Rammeforskrifta § 51 (Overtid)

Rammeforskrifta § 51 (Overtid) Tolking 15.3 2005: Hvor lang kan ventetiden være uten at det betales overtid?


Tolkingar av HMS-regelverket finn du som lenkjer under dei aktuelle paragrafane i forskriftene på regelverkssida, men også samla i mappa "fortolkninger" på den sida.

Ved spørsmål om tolkingar av og informasjon om regelverket, send e-post til postboks@ptil.no.

Kontaktperson
Hans Spilde
E-post: hans.spilde@ptil.no
Telefon: 51 87 61 24

Me tilbyr abonnement på regelverkstolkingar, nyhende og resultat av tilsynet me fører (lenkje).