Gå til hovedinnhold

Tolking: Innretningsforskrifta § 55 (Fjernoperering av rør og arbeidsstrenger)

Innretningsforskrifta §55
Tolking 29.4.2005: Hvordan skal "bør" oppfattes i veiledningen? Hva er avvik? Hva er unntak?


Tolkingar av HMS-regelverket finn du som lenkjer under dei aktuelle paragrafane i forskriftene på regelverkssida, men også samla i mappa "fortolkninger" på den sida.

Ved spørsmål om tolkingar av og informasjon om regelverket, send e-post til postboks@ptil.no.

Kontaktperson
Hans Spilde
E-post: hans.spilde@ptil.no
Telefon: 51 87 61 24

Me tilbyr abonnement på regelverkstolkingar, nyhende og resultat av tilsynet me fører (lenkje).