Gå til hovedinnhold

Tolking av innretningsforskrifta § 12

Innretningsforskrifta § 12 - Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier
Tolking 15.12.04: Åpninger i gitterrister


Tolkingar av HMS-regelverket finn du som lenkjer under dei aktuelle paragrafane i forskriftene på regelverkssida, men også samla i mappa "fortolkninger" på den sida.

Ved spørsmål om tolkingar av og informasjon om regelverket, send e-post til postboks@ptil.no

Kontaktperson
Hans Spilde
E-post:
hans.spilde@ptil.no
Telefon: 51 87 61 24