Gå til hovedinnhold

To rapporter om materialteknologi

Det Norske Veritas (DNV) har utarbeidet to materialtekniske rapporter på oppdrag for Petroleumstilsynet. Rapportene beskriver teknologistatus for ulike sammenføyningsmetoder, og på hvilken måte materialnedbryting reduserer sikkerheten når innretninger blir eldre.


Resultatene av studiene er brukt som faglige bidrag til, og utarbeidet som en del av, Ptils tilsynsaktiviteter i 2005 og 2006.

Robuste sammenføyninger
Prosjektet om sammenføyningsteknologi tar utgangspunkt i det norske petroleumsregelverkets krav til materialvalg for å sikre robuste løsninger.

Hensikten har vært å oppsummere teknologistatus for ulike sammenføyingsmetoder, og klargjøre begrepet robusthet.

Prosjektet gir en kort beskrivelse av utvalgte metoder, bruksområder og teknologistatus. Statusbeskrivelsen omfatter kjente begrensninger, usikkerheter, fremtidige utfordringer og viktige parametere for robuste sammenføyninger.

Risiko ved aldring
Stadig flere innretninger på sokkelen blir brukt lenger enn hva de er designet for. I årene som kommer vil petroleumsnæringen stå overfor en rekke utfordringer i forbindelse med utvidet bruks- og levetid. Derfor er det viktig med kunnskap om risiko ved materialnedbryting.

Rapporten oppsummerer teknologistatus og omhandler bærende konstruksjoner, rørledninger, undervannsanlegg, forankring og boring- og brønnutstyr.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Sjefingeniør Rolf Henning Hinderaker
E-post: rolf-h.hinderaker@ptil.no