Gå til hovedinnhold

Tilsynsrapport NSOAF – Eni – Saipem

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Eni Norge AS (Eni) og Saipem Norwegian Branch (Saipem) sin ivaretakelse av organisatoriske og menneskelige faktorer ved håndtering av eventuelt tap av brønnkontroll.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var at selskapene overfor Ptil skulle demonstrere at det var etablert et fungerende styringssystem og tilhørende arbeidsprosesser som bidrar til ivaretakelse av brønnkontroll. 

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • utforming av kontrollrom og borekabin (Saipem)
 • involvering ved øvelser i brønnkontroll (Eni og Saipem)
 • innhenting, bearbeiding og formidling av informasjon (Eni og Saipem)
 • anvendelse av erfaringsdata og system for læring (Eni og Saipem)
 • kvalitetssikring av styrende dokumenter (Eni og Saipem)
 • kunnskap om alternative operasjonsmetoder for BOP (Saipem)
 • nødsirkulasjonssystem for boreslam (Saipem)

 Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • nødstrømsforsyning til boreslamloggekabinen (Saipem)
 • styring av endringer (Saipem)
 • barrierestyring (Saipem)
 • organisasjon, bemanning og kompetanse (Eni og Saipem)

Brev til Saipem Norwegian Branch
Brev til Eni Norge AS
Tilsynsrapport

Journal 2012/1674

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064