Gå til hovedinnhold

Tilsynsaktiviteter på våre hjemmesider

Petroleumstilsynet bruker sine internettsider til formidling av tilsynsaktiviteter. Med dette vil vi synliggjøre våre aktiviteter og prioriteringer. Samtidig gjør publisering på nett det enklere for selskapene å bruke informasjon fra oss til læring og erfaringsoverføring.


Tilsynet med petroleumsvirksomheten er den viktigste oppgaven innenfor vårt arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og krever betydelige ressurser. Vi anser det som naturlig at også denne aktiviteten gjenspeiles på vårt nettsted.

Publiseringen omfatter følgende områder:

  • Likelydende brev til næringen (relatert til tilsyn)
  • Sammendrag av våre granskinger av uønskete hendelser
  • Sammendrag av våre tilsynsrapporter
  • Pålegg
  • Korte meldinger om samtykker
  • Meldinger om samsvarsuttalelser (SUT)

Informasjonen blir lagt ut på våre nettsider etter at berørte selskap har mottatt dokumentene.

Petroleumstilsynets koordinator for publiseringen er sjefingeniør Mike Theiss.