Gå til hovedinnhold

Tilsyn – Valhallfeltet

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 11.4.2013 og 15.4.2013- 18.4.2013 en tilsynsaktivitet med BP Norge AS (BP) og Valhallfeltet.


Mål
Målet for tilsynet var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med og ledelse av beredskap på Valhallfeltet.

Ptil ville verifisere at BP hadde etablert prosesser som sikret ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse var kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • trening og øvelser
  • MOB-båt

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til

  • kommunikasjonsutstyr for intern kommunikasjon
  • utforming av evakueringsveier
  • avviksbehandling og forbedring
  • vedlikehold av beredskapsutstyr
  • MOB-båt


Brev til BP

Tilsynsrapport – Valhallfeltet

Journal 2013/253
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064