Gå til hovedinnhold

Tilsyn - testing og vedlikehold av HIPPS

Oljedirektoratet (OD) gjennomførte i perioden 14.-21. mai 2003 et tilsyn hos Statoil som var rettet mot selskapets oppfølging av HIPPS (High Integrity Pressure Protection System) på Sleipner B.


Bakgrunn for tilsynet

Tilsyn med at aktørene tilrettelegger for og opprettholder teknisk integritet på innretningene er et prioritert område for OD i 2003.

HIPPS-anlegget på SLB er en sikkerhetskritisk funksjon i forbindelse med å opprettholde den tekniske integriteten til rørledningen mellom SLB og SLT. Forutsetningene for design er at svikt i HIPPS-anlegget kan medføre alvorlige overtrykk i denne rørledningen.


Formål med tilsynet

Målet med oppgaven er å verifisere at Statoil tester og vedlikeholder HIPPS-anlegget på SLB i tråd med kravene gitt i grunnlaget for design og drift av HIPPS-anlegget (risikoanalyser), og i overensstemmelse med regelverket.


Resultat av tilsynet

Hovedinntrykket fra dette tilsynet er at Statoil ikke har hatt eller har spesiell fokus på HIPPS som et sikkerhetskritisk system i forbindelse med drift og vedlikehold på SLB. Systemet drives og vedlikeholdes som en del av det ordinære prosessikringssystemet. I tilsynet ble det også avdekket mangler i forbindelse med avvikshåndtering og endringsbehandling når det gjelder dette systemet.