Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Stureterminalen

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 13.-14.2.2008 tilsyn med StatoilHydro på Stureterminalen. Tilsynet ble gjennomført i tråd med kravet om årlig tilsyn som angitt i storulykkeforskriften. Vi har ikke idenfisert avvik fra regelverkskrav.


Stureterminalen
Råoljeterminalen på Stura i Øygarden kommune mottar olje og kondensat via rørledningen fra Oseberg A innretningen, fra feltene Oseberg, Veslefrikk, Brage, Oseberg Sør, Oseberg Øst, Tune, Huldra og Grane.

 

Stureterminalen (Foto: Hydro Media)

Terminalen kom i produksjon i desember 1988 og inkluderer to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300 000 tonn.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble ført med grunnlag i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer, som har henvisning til storulykkeforskriften. Aktiviteten var også knyttet til Ptils hovedprioriteringer for 2008 når det gjelder storulykkerisiko og forebygging av skader på ytre miljø.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk på områder som påvirker risiko for storulykke. Prioriterte temaer var beredskap, vedlikehold og kompetanse i forhold til krav i storulykkeforskriften og annet relevant regelverk.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet avdekket vi ingen avvik fra regelverkskrav. De gitte presentasjoner og intervjuer med sentrale medarbeidere i organisasjonen ga klare indikasjoner på at arbeidet med å opprettholde et forsvarlig HMS-nivå prioriteres ved Stureterminalen.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |