Gå til hovedinnhold

Tilsyn på kompressorinnretningen H7

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 22. september 2004 tilsyn på GNSC H7 (German North Sea Compressor Platform). Innretningen ligger på tysk sokkel i Nordsjøen. Operatør er Gassco AS mens ConocoPhillips forestår driften. Vårt generelle inntrykk etter tilsynet er at H7 opereres i henhold til gjeldende regelverk.


Tilsynet ble gjennomført sammen med representanter fra tyske myndigheter (Landesbergamt) og Germanischer Lloyd. Aktiviteten var rettet mot områdene teknisk sikkerhet, mekaniske systemer og strukturell integritet.

Bakgrunn for tilsynet

En avtale (Memorandum of Understanding) mellom norske og tyske myndigheter regulerer de to lands tilsyn med hvordan innretningen opereres. Myndighetene i begge land er enige om felles tilsynsaktiviteter som gjennomføres med jevne mellomrom.

Formål med tilsynet

Målet med oppgaven var å verifisere at innretningen opereres i samsvar med gjeldende forskrifter på områdene nevnt ovenfor.

Resultat fra tilsynet

Det generelle inntrykket fra tilsynet er at H7 opereres i henhold til gjeldende regelverk. Vi la merke til god orden på innretningen.

Vi har bedt Gassco om å ta stilling til enkelte identifiserte avvik og observasjoner.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss