Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Kårstø og i Emden

Petroleumstilsynet (Ptil) og Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld (LBA) i Tyskland førte i fellesskap tilsyn på Kårstø og i Emden i uke 43.


Mottaksanlegget i Emden (kilde: Gassco)

Bakgrunn for tilsynet

Statoil og ConocoPhillips har dannet et felles driftsselskap til å drive de to mottaksterminalene og målestasjonen for naturgass i Emdenområdet i Tyskland på vegne av Gassco. Driftsselskapet heter GasPort GmbH & Co. KG (GasPort).

Mottaksanleggene (bildet) eies av interessentskapet Gassled, der Gassco er operatør.

Lenke til St.prp. om rørledningen fra Kårstø til Dornum nær Emden. (Odin)

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at GasPort har et system for styring av helse, miljø og sikkerhet, og at styringssystemene er etablert i samsvar med en avtale mellom Norge og Tyskland fra 16.1.1974 og "Memorandum of Understanding" mellom begge lands myndigheter.

Resultat fra tilsynet

Kommunikasjonslinjene mellom personell i Norge og Tyskland er godt kjent i organisasjonene og fungerer bra. De fleste styrende dokumentene er basert på Statoils dokumenter, men GasPort har utviklet noen dokumenter selv etter egne behov.

Rapporteringen foregår ved bruk av Statoils rapporteringssystem MIS (Målstyring i Statoil).

Selv om grunnleggende forutsetninger for styringen av virksomheten er på plass, identifiserte vi noen områder som krever forbedringer. Dette gjelder i hovedsak organisatoriske forhold i GasPort og problemstillinger i forbindelse med teknisk testing og tekniske gjennomganger.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss