Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Deepsea Bergen - HMS-styring

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 14.11.2005 tilsyn med Odfjell Drilling AS (Odfjell) i forbindelse med verkstedsopphold for Deepsea Bergen i Ølen. Aktiviteten ble gjennomført mot Odfjells styringssystem og innretningens tekniske og operasjonelle forhold.


Tilsynet ble gjennomført i form av møter og samtaler og ved verifikasjoner på innretningen.

Deepsea Bergen (Kilde: Odfjell)Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er utstedelse av (SUT) til Odfjell 14.12.2001 for Deepsea Bergen (bildet) og Marathons samtykke for bruk av Deepsea Bergen neste sommer.

Samtykke gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon knyttet til SUT for innretningen, med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for boreentreprenør.

Deepsea Bergen har en lang periode operert utenfor norsk sokkel. Det er derfor av interesse hvordan Odfjell vedlikeholder SUT for Deepsea Bergen.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Odfjell ivaretar oppfølging av generelle betingelser i SUT for Deepsea Bergen, med fokus på teknisk tilstand og fysisk arbeidsmiljø, vedlikeholdsstyring og opplæring.

Resultat fra tilsynet

Det var igangsatt omfattende oppgraderingsarbeider på Deepsea Bergen. Dette er positivt og vil bidra til å forbedre sikkerhet og arbeidsmiljø. De mest iøynefallende forbedringene var ny borekabin og ny kran.

Under tilsynet identifiserte vi avvik fra regelverkskrav innen følgende områder:

  • Sikkerhet og arbeidsmiljø - atkomst og arbeidsforhold i kran og tårnmannskabin.

  • Beredskap - merking av rømningsveier.

  • Vedlikeholdsstyring - merking og identifisering av reservedeler.

  •  

Det ble funnet forbedringspotensial innen blant annet opplæring og erfaringsoverføring.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss