Gå til hovedinnhold

Tilsyn med verktøy benyttet ved innvendig inspeksjon

Oljedirektoratet (OD) har gjennomført en tilsynsaktivitet hos GASSCO knyttet til multidiameterinspeksjonverktøyet (MDPT) planlagt benyttet ved innvendig inspeksjon av Åsgard Transport. Tilsynet ble gjennomført i løpet av to dager; 22.05.2003 på Bygnes og 27.05.2003 hos leverandøren PII Pipetronix, Tyskland.


Bakgrunn for tilsynet

I samtykke til bruk av #aasgard">Åsgard Transport datert 22.05.2000 ble det lagt til grunn at innvendig inspeksjon skulle utføres i løpet av 2001.

Pr dags dato er førstegangsinspeksjon av transportsystemet fortsatt ikke gjennomført, blant annet fordi inspeksjonsverktøyet planlagt benyttet ikke er ferdig utviklet og verifisert.

Det har vist seg mer komplisert enn ventet å utvikle inspeksjonsverktøyet. OD har derfor gjennomført dette tilsynet mot utviklings og verifikasjonsprosessen knyttet til MDPT.

Målet med tilsynet

Målsetningen for tilsynet var å få bedre kjennskap til utviklings- og verifikasjonsprosessen knyttet til inspeksjonsverktøyet planlagt benyttet i Åsgard Transport. Dette med bakgrunn i regelverkskravet om innvendig inspeksjon og vilkår i samtykket til bruk av Åsgard Transport.


Resultat av tilsynet

OD har gjennom tilsynet fått bedre kjennskap til MDPT-prosjektet. Tilsynet har avdekket flere forhold med forbedringspotensial:

  • Sørge for at sertifiserende organ TUV blir forelagt problemstillingen knyttet til ESD/sikringsproblem
    Betydning eller begrensing for fremtidig operasjoner for verktøyet må vurderes, samt om operasjons/vedlikeholdsprosedyrer må oppdateres.

  • Gå mer aktivt inn som pådriver i utviklingen og bruk av inspeksjonsverktøyet.

  • Oversikt over samt rutiner for oppfølging av underleverandører til prosjektet.

  • Bedre systematikken mellom listen over verifikasjoner og aksjonsliste for ÅTP prosjektet.

  • Ferdigstille teknisk dokumentasjon i MDPT prosjektet.