Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholdsstyring, kran- og løfteoperasjoner og beredskap på West Phoenix

Petroleumstilsynet førte i perioden 26.-28.2.2008 tilsyn med Seadrill Management AS (Seadrill) relatert til vedlikeholdsstyring, kran- og løfteoperasjoner samt beredskap på den flyttbare boreinnretningen West Phoenix. Tilsynet var knyttet til Seadrills søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.


West Phønix var under tilsynet på Samsung verftet i Korea. Aktivitetene ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord. I tillegg til aktiviteten i Korea ble det innen vedlikeholdsstyring avholdt to møter i Seadrills lokaler i Stavanger.

West Phønix (kilde: Seadrill)

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var del av vår saksbehandling av Seadrills søknad om SUT for West Phønix. Innretningen skal etter planen starte boreaktivitet på norsk kontinentalsokkel sommeren 2008.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold knyttet til vedlikeholdsstyring, kran- og løfteoperasjoner samt beredskap er i samsvar med SUT-søknaden og gjeldende myndighetskrav.

Resultat av tilsynet
Innen fagområdet vedlikeholdsstyring hadde vi i tilsynet rettet vår oppmerksomhet på sikkerhetskritisk utstyr. Seadrill har gjennomført et omfattende arbeid ved opprettelse av vedlikeholdsprogrammer, kritikalitetsvurderinger og innlegging av utstyr i selskapets database.

Vi identifiserte likevel noen avvik fra regelverkskrav og forbedringspunkter, relatert til merking av utstyr, manglende historikk på utstyr som var tatt i bruk og manglende sertifikater. Vedlikeholdsdatabasen var ikke operativ om bord på innretningen, hvilket vanskeliggjorde nødvendig trening/opplæring av nytt personell som skal utføre vedlikehold ved avseiling til Norge.
 
Innen fagområdet kran- og løfteoperasjoner påviste vi avvik både av teknisk og administrativ art. Her kan det nevnes at systemet for opplæring, trening og øvelser ikke møter relevante regelverkskrav.

Innen fagområdet beredskap er det identifisert et avvik mot kravet om bruk av norsk språk. Det er identifisert forbedringspunkter innenfor beredskapsetablering og planlegging av trening og øvelser i forkant av oppstart av operasjoner på norsk sokkel. Videre er det identifisert forbedringspunkter for skilting og merking av rømningsveier og oppbevaring av rednings- og brannmannsutstyr.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |