Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikehold på Petrojarl 1

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 7.- 9.4.2008 tilsyn med styring av vedlikehold om bord på den flytende produksjonsinnretningen Petrojarl 1.


Les mer om Glitne på ODs faktasider

Innretningen ligger på Glitnefeltet med oppdrag for StatoilHydro. Tilsynet var rettet mot Teekey Petrojarl Production AS (Teekey) sin vedlikeholdsstyring.

Bakgrunn for tilsynet
Petrojarl 1 er en flytende produksjonsinnretning (FPSO) bygget hos NKK i Japan i 1986. Innretningen har for det meste vært i aktivitet på norsk og britisk sokkel. Samsvarsuttalelse (SUT) for Petrojarl 1 ble utsted til Teekey 30.4.2008.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen vedlikeholdsstyring var i henhold til SUT-søknad og myndighetskrav. Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av SUT-søknad og informasjon fra Teekey.

Resultat av tilsynet
Vi avdekket avvik og forbedringspunkter som ikke var identifisert av Teekey eller omsøkt i SUT søknaden. Med bakgrunn i dette må selskapet selv foreta egne verifikasjoner/samsvarsmålinger innen vedlikeholdsstyring for å oppdatere egne styringssystemer og prosedyrer, slik at begge innretningene, Petrojarl 1 og Petrojarl Varg, tilfredsstiller myndighetenes krav innen vedlikeholdsstyring.

Vi identifiserte avvik og forbedringspunkter relatert til sikkerhetskritisk utstyr herunder: Manglende merking av utstyr, ulike merkesystemer, manglende historikk i vedlikeholdsstyringssystemet STAR, feil og mangler vedrørende fastsettelse av kritikalitet, ikke dokumenterbare testintervaller på ulike detektorer og manglende prosedyre for preservering av utstyr.

De ulike avvikene og forbedringspunktene som ble funnet under tilsynet er mer utfyllende omtalt i tilsynsrapportens kapittel 5. Enkelte punkter som ble avdekket i forbindelse med aktiviteten ble rettet opp underveis. Ptil har ikke tatt hensyn til dette, da rapporten beskriver status om bord på revisjonstidspunktet.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |