Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikehold og teknisk sikkerhet på Ekofisk

Oljedirektoratet (OD) gjennomførte i perioden 19.5.2003 til 23.5.2003 en tilsynsaktivitet rettet mot ConocoPhillips Norge (CoPNo). Tilsynsaktiviteten omfattet vedlikehold og teknisk sikkerhet på Ekofisk feltet, med fokus på innretningene 2/4 A, FTP, C,W, X, J og H.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er knyttet til tre hovedområder:

 • Tildelingsbrev fra departementet viser til at OD har resultatmål for planperioden som innebærer å bidra til at de ansvarlige selskapene styrer sin virksomhet med sikte på:
  - god kultur som manifesteres gjennom holdninger, forståelse og handling
  - reduksjon av sannsynlighet for og konsekvenser av ulykker, blant annet ved hjelp av effektive barrierer og optimal beredskap
  - forsvarlig teknisk tilstand
  - forsvarlig gjennomføring av aktiviteter
  - bidra til at næringen har oversikt over og opprettholder teknisk tilstand som gir grunnlag for sikker drift.
 • Resultater fra tilsyn i 2000-2002 har vist at CoPNo på noen områder må forbedre sin virksomhet, dette gjelder:
  - bruk av arbeidstillatelser
  - vedlikehold av Deluge anlegg
  - kontroll og bruk av løst løfteutstyr
 • Hendelser

Formål med tilsynet

 • Føre tilsyn med at CoPNo planlegger, utfører og følger opp sin virksomhet i henhold til krav i forskrifter.
 • Verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og utføring av aktiviteter.
 • Verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom vedlikehold slik at innretninger eller deler av disse er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner i alle faser av levetiden.
 • Verifisere at CoPNo følger opp uønskede hendelser og sikrer kontinuerlig forbedring.

Resultat av tilsynet

OD har observert at CoPNo har forbedringspotensial på noen områder forhold til krav i ODs forskrifter om styring- og utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten.

Vi har observert at CoPNo har forbedringspotensial med hensyn til styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og utføring av aktiviteter. Forbedringspotensialet er i hovedsak knyttet til bruk av system for arbeidstillatelse.

Teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom vedlikehold av innretningene, men det er et forbedringspotensial når det gjelder bruk/etterlevelse av egne krav til prioritering av vedlikeholdsaktiviteter.

CoPNo har et forbedringspotensial når det gjelder oppfølging av uønskede hendelser og sikre kontinuerlig forbedring.