Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Valhall Re-Development Prosjekt – beredskap

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 10. til 12. november 2009 tilsyn med Valhall Re-Development (VRD) Project på verftene i Zwijndrecht (prosessmodul) og Lowestoft (boligkvarter og helikopterdekk). Tilsynet var rettet mot de tekniske løsningene for beredskap på modulene.


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang og verifikasjonsaktiviteter i modulene.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var knyttet til BP Norge AS (BP) sine planer om oppstart av PH-innretningen* i 2010 i forbindelse med levetidsforlengelse av Valhallfeltet.

*PH-innretningen
Ny prosess- og boliginnretning på Valhall

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan BP ivaretar myndighetskrav i forbindelse med design og fabrikasjon av PH-innretningen i Valhall Re-Development prosjektet.

Dette for å sikre at innretningen bygges i henhold til regelverkets krav innenfor fagområdet beredskap.

Resultat av tilsynet
Det er ikke avdekket avvik fra regelverkskrav under tilsynet.

Det er identifisert fem forbedringspunkt, disse er relatert til rømningsveier, MOB-båt utsettingssystem og robusthet i beredskapsfasiliteter (alternativt nødhospital og beredskapssenter).

Det er ellers observert robuste og vel gjennomtenkte løsninger på innretningen.

Journal 2009/995

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |