Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Transocean Winner - forankring

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 21. og 22. juni tilsyn med Norsk Hydro i forbindelse med samtykke til lete- og produksjonsboring på Fram Vest med Transocean Winner. Tilsynet var i hovedsak rettet mot de stedsspesifikke vurderingene av forankringssystemet. Under tilsynet har vi funnet ett avvik og noen forhold med forbedringspotensial.


Bakgrunn for tilsynet

Hendelsen på Ocean Vanguard i desember 2004 illustrerte med all tydelighet hvor viktig sikkerhetskritiske forankringssystemene er. Denne hendelsen som innebar utrausing av to kjettinger i samme hjørne, er bare en av mange hendelser knyttet til forankringssystemene, som er innrapportert til Ptil de siste årene. Det er vår oppfatning at tilfellet med Ocean Vanguard muligens gjenspeiler et problem i hele bransjen.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet er å bidra til å redusere antall hendelser knyttet til forankringssystemer på norsk sokkel.

Resultat fra tilsynet

Inntrykket fra tilsynet er at det er gjort en rekke tiltak for å forbedre sikkerheten i ulike faser og teknisk på flere deler av forankringssystemet.

Vi har under tilsynet likevel funnet et avvik knyttet til manglende planlagt oppstrekking av ankerlinene på den aktuelle lokasjonen. Videre har vi funnet forhold som har forbedringspotensial med hensyn til kvalitetssikring, strømlaster, risikoanalyser, dokumentasjon av utført vedlikehold og dokumentasjonsstyring.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064