Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Transocean Winner

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 23.-30.5.2006 verifikasjoner innen områdene arbeidsmiljø, elektro, teknisk sikkerhet og beredskap på innretningen Transocean Winner, ved verksted i Ølen. Verifikasjonene var knyttet til Transoceans søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen. Etter tilsynet er det vår oppfatning at prosjektet har god styring, og at det er sannsynlig at oppgavene vil bli fullført som forutsatt.


Transocean Winner (kilde: Transocean)Verifikasjonene ble gjennomført som befaringer av relativt kort varighet, og omfattet ikke en fullstendig gjennomgang av innretningen.

Bakgrunn for tilsynet

Transocean Winner (bildet) er en halvt nedsenkbar innretning av type GVA 4000, bygget i 1983. Transocean søkte opprinnelig om for innretningen i januar 2002, men søknaden ble siden trukket, da innretningen lå i opplag i Ølen.

Den nye søknaden om SUT ble sendt inn 3.3.2006, og verifikasjonsaktivitetene er en del av myndighetenes behandling av søknaden. Innretningen har kontrakt med Norsk Hydro.

Formål med tilsynet

Formålet med denne aktiviteten var å verifisere om tekniske forhold innen områdene arbeidsmiljø, elektro, teknisk sikkerhet og beredskap er i henhold til myndighetskrav. I noen grad ble det også verifisert styringsmessige forhold innen disse områdene.

Verifikasjonen ble gjennomført basert på informasjon mottatt i forbindelse med SUT-søknaden fra selskapet.

Resultat fra tilsynet

Det er vår oppfatning at prosjektet har god styring, og at det er sannsynlig at oppgavene vil bli fullført som forutsatt.

Det ble ikke identifisert nye avvik under verifikasjonene, men det ble identifisert forbedringspunkter innen alle representerte fagområder.

Under verkstedsoppholdet var det mange samtidige prosjekter, og høy aktivitet, noe som førte til noe mindre fokus på orden og ryddighet enn det man kan forvente på en innretning i aktivitet. Vi fikk forståelsen av at dette skulle rettes opp før avreise.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss